BADANIA KOMPETENCJI MIĘKKICH

Zatrudniasz mistrza produktywności, czy chodzący kłopot?

Informacje zawarte w CV, to tylko mała część danych potrzebnych do świadomego wyboru kandydata na dane stanowisko. Sam staż zdobyty podczas pracy z różnymi technologiami niewiele mówi nam bowiem o tym, jakiego wkładu w rozwój naszej firmy możemy się faktycznie spodziewać po danej osobie. Nauczone tym doświadczeniem firmy IT coraz częściej wybierają kandydatów z mniejszym stażem, a za to lepiej dopasowanych do ich potrzeb pod względem kompetencji miękkich, a nawet wybranych cech osobowości przedkładając odpowiednie predyspozycje i chęć do nauki nad posiadane już przez nich doświadczenie. Dlaczego to robią? Jakie kompetencje można badać przed zatrudnieniem pracownika?

Koszty zatrudnienia niewłaściwej osoby

Znany badacz, Dewitt Latimer szacuje, że koszty zastąpienia pracownika, który został zwolniony lub odszedł z organizacji wskutek niewłaściwej decyzji o zatrudnieniu są w przybliżeniu równe półrocznemu wynagrodzeniu tego pracownika, przy czym większość z nich to koszty pośrednie, takie jak rekrutacja, czas innych pracowników poświęcony na jego wdrożenie, czas w którym przeznaczone mu zadania nie są realizowane, lub są realizowane w sposób nieefektywny. W przypadku doświadczonego specjalisty IT jest to koszt około 100 000 zł.

Pozostałe konsekwencje

Nawet, jeśli pracodawca zdecyduje się pozostawić w firmie osobę, która okazała się źle dopasowana do stanowiska, naraża się na straty związane z niższą skutecznością jego pracy, większym ryzykiem popełniania przez niego błędów generujących koszty, a w niektórych przypadkach prowadzących do utraty klientów. Osoba, która przez swoją postawę niszczy klimat w organizacji przyczynia się również do obniżenia efektywności i zaangażowania, a nawet zwiększenia rotacji pozostałych pracowników.

Co możemy zyskać?

Badając kompetencje miękkie kandydata umożliwiamy sobie wczesne dostrzeżenie szans i zagrożeń związanych z jego zatrudnieniem, oraz jego braków, które możemy w takim przypadku uzupełnić. Pozbawiając się tej możliwości ryzykujemy zatrudnienie osoby zupełnie niedopasowanej do danej roli w zespole, lub w innym przypadku - utratę bardzo obiecującego pracownika na rzecz innej firmy.

Jakie kompetencje badać?

Przykładowo, skuteczność programisty zależy od tego, czy umie on komunikować się i współpracować z pozostałymi członkami zespołu. U testera nieoceniona jest dociekliwość i wytrwałość w tropieniu bugów. Specjalista frontendowy potrzebuje z kolei umiejętności postawienia się w sytuacji zwykłego użytkownika. Wszystkie te kompetencje, choć kluczowe, nie są możliwe do wyczytania z CV, bądź sprawdzenia podczas standardowej rozmowy rekrutacyjnej.
Hunt4IT dostosowuje się już teraz do nadchodzących trendów. Dlatego umożliwia swoim klientom skorzystanie z szerokiego zakresu narzędzi pozwalających zbadać kompetencje miękkie i cechy osobowości, a także sprawność kandydatów w zakresie tworzenia wysokiej jakości kodu i rozwiązywania napotkanych problemów już na etapie rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Prowadzone z nami rekrutacje IT zakończą się sukcesem.