DODATKOWE USŁUGI HUNT4IT

Dodatkowe usługi świadczone przez Hunt4IT

Hunt4IT dąży do tego, aby oferować swoim klientom pełny zakres usług wspierających pozyskiwanie, a także utrzymanie specjalistów IT. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką listą usług dodatkowych, które mogą okazać się pomocnymi rozwiązaniami dla Państwa firmy.

Idealna rekrutacja

Na życzenie Klienta badamy wybrane kompetencje lub umiejętności techniczne kandydatów. Stosując wiarygodne, sprawdzone w wielu firmach narzędzia, jesteśmy w stanie zbadać jakość tworzonego przez programistę kodu i umiejętność rozwiązywania zaistniałych problemów. Badamy również kompetencje miękkie, predyspozycje do przyjmowania określonych ról w zespole, czy skuteczne czynniki motywujące. Organizujemy symulacje dnia pracy i assessment center. Badania te pozwolą Państwu na wybór osoby nie tylko spełniającej Państwa wymagania pod kątem umiejętności technicznych, ale również najlepiej dopasowanej do Państwa zespołu oraz do roli, jaką ma w nim przyjąć. Pozwoli to Państwu świadomie wpływać na kształtowanie klimatu firmy. Będzie to miało wyraźne przełożenie na efektywność komunikacji pomiędzy członkami zespołu i ich zaangażowanie - kluczowe czynniki wydajności. Umożliwi również ograniczenie rotacji zatrudnianych przez Państwa specjalistów, zmniejszając tym samym koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób na ich miejsce. Idealnie dobrany zespół jest czynnikiem kluczowym dla stałego rozwoju i poprawy konkurencyjności firmy. Cena badań zależy od wybranego wariantu współpracy.

Przetargi

Pozyskujemy Specjalistów IT do przetargów.

Ekspresowe zlecenia „Na wczoraj”

W takim przypadku pobierana jest zaliczka 2000 zł podlegająca zwrotowi, jeśli w ciągu czterech dni nie uda nam się przedstawić pierwszego kandydata spełniającego Państwa wymagania.

Dedykowany rekruter

Specjalnie przydzielony do danego procesu rekruter natychmiast przystępuje do realizacji Państwa zlecenia i traktuje je jako absolutny priorytet. Przekłada się to na przyspieszenie procesu rekrutacji nawet o 60%.

Oddział w Polsce

Polscy Specjaliści IT są jednymi z najlepszych na świecie. W związku z tym pomagamy managerom zakładać w Polsce oddziały ich zagranicznych firm, zapewniając przy tym wsparcie prawne, księgowe, organizacyjne, włącznie z pozyskaniem Specjalistów IT lub nawet gotowego, zgranego zespołu.

Dokumenty dla obcokrajowców

Pomagamy w uzyskaniu wizy i karty pobytu dla Kandydatów spoza krajów Unii Europejskiej.

Doradztwo dla działu HR

Współpracującym z nami firmom dostarczamy, w formie doradztwa i konsultacji, wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za rekrutację specjalistów IT. Jesteśmy w stanie usprawnić w ten sposób proces rekrutacyjny w Państwa firmie oraz przeprowadzić szkolenia z zakresu dobrych praktyk, wpływających pozytywnie na zewnętrzny wizerunek Państwa firmy, który jest jednym z głównych czynników decydujących o chęci specjalistów IT do podejmowania z nią rozmów o pracy. Ponadto dzielimy się z Państwem wiedzą w zakresie możliwych działań wpływających pozytywnie na przywiązanie specjalistów IT do Państwa firmy. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu przeciwdziałać „wyciąganiu” specjalistów z Państwa firmy przez agencje rekrutacyjne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiego IT XYZ (w trakcie zakładania)

Hunt4IT jest założycielem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Polskiego IT XYZ, które zajmuje się poprawą działania polskiego sektora IT/IC w obszarach, takich jak prowadzenie badań będących wsparciem dla jego rozwoju, ułatwianie współpracy pomiędzy twórcami, środowiskiem naukowym a środowiskiem biznesowym, kompleksowym wsparciem dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw IT, wymiana wiedzy poprzez organizację cyklicznych spotkań programistów, propagowanie dobrych zasad w obsłudze HR-owej sektora IT, prowadzenie działań promujących polskie rozwiązania i technologie w kraju i za granicą oraz wielu innych. Do obszarów działalności Stowarzyszenia należy również wspieranie młodych osób (licealistów i studentów) z niezamożnych rodzin, chcących zdobywać wiedzę potrzebną by wejść na rynek pracy w branży IT. 30% przychodu uzyskanego dzięki temu, że korzystają Państwo z trzeciego wariantu współpracy z Hunt4IT, przekazywanych jest Stowarzyszeniu XYZ. Korzystający z tej usługi klienci zyskują dzięki temu prawo do określania się jako sponsorzy Stowarzyszenia XYZ, również w celach marketingowych. W przyszłości przewidziana jest także możliwość indywidualnego przejęcia opieki nad edukacją w zakresie programowania jednego z wychowanków stowarzyszenia i przygotowania go w ten sposób do potencjalnej przyszłej pracy w Państwa firmie.