1Jak powinna wyglądać rekrutacja, aby kandydaci uważali pracodawcę za profesjonalnego?
Proces rekrutacyjny, aby mógł być uznany za przeprowadzony profesjonalnie, powinien być kompletny od początku do końca. Istotne jest zwrócenie uwagi na takie elementy jak stworzenie pełnego opisu oferty odzwierciedlającego rzeczywiste warunki współpracy, regularne informowanie o przebiegu procesu oraz udzielenie feedbacku ze szczerą odpowiedzią, dlaczego kandydat odpadł. Brak tych elementów może zniechęcić do rozmów z tym pracodawcą w przyszłości.
2Dlaczego pracodawca powinien podawać przynajmniej przybliżony przewidziany przedział wynagrodzenia w przypadku oferty pracy?
Podanie nawet orientacyjnego przedziału wynagrodzenia pozwala na wstępne zawężenie pola poszukiwań i skrócenie czasu dotarcia do właściwych kandydatów. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić czas wszystkim stronom procesu. Ponadto kandydaci chętniej odpowiadają na oferty opatrzone widełkami płacowymi. Jeśli istnieje ryzyko, że kandydat znając przedział wynagrodzenia zaproponuje górną stawkę, nieadekwatną do swojej wiedzy i doświadczenia, wtedy polecamy weryfikację wiedzy kandydata i zaproponowanie własnej oferty finansowej.
3Co może wpłynąć negatywnie na odbiór przez kandydata oferty albo na fakt, że nie zainteresuje się nią?
Kandydaci specjalizujący się w najbardziej pożądanych technologiach mogą otrzymywać nawet do kilkunastu ofert dziennie. To sprawia, że niekompletne i niedoprecyzowane propozycje mogą zaginąć w gąszczu innych. Warto w ofercie zawrzeć takie elementy jak opis wymagań, zadań oraz zalet oferty, przewidziane widełki wynagrodzenia czy szczegóły dotyczące projektu. Każda dodatkowa informacja zwiększa szanse na zauważenie oferty.
4Jak radzić sobie z negatywną opinią na rynku?
Istotnym elementem wizerunku firmy są opinie w sieci. Warto monitorować umieszczane przez internautów komentarze na takich portalach jak Linkedin, Goldenline czy GoWork i nie pozostawiać ich bez odpowiedzi przykładając szczególną uwagę do tego, by negatywne opinie były równoważone przez te pozytywne. Można również poprosić o umieszczenie recenzji o firmie obecnych lub byłych pracowników. Bardzo często negatywne opinie pochodzą nie tylko ze strony pracowników, ale również kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowach. Dbałość o jakość procesu rekrutacyjnego poprzez m.in. udzielenie informacji zwrotnej po zakończonym procesie, pozwoli na uniknięcie nieprzychylnych komentarzy kandydatów, którzy nie zostali przyjęci. Dostając pełny feedback poczują się potraktowani profesjonalnie.
5Jakie są potrzeby Specjalistów? Na co zwracają szczególną uwagę podczas zapoznawania się z ofertami?
Wynagrodzenie jest zaledwie jednym z elementów, który wpływa na zainteresowanie ofertą. Ze względu na dynamizm rynku i wyjątkowość branży, Specjaliści IT zwracają szczególną uwagę na takie czynniki jak możliwość rozwoju produktu i pracy z najnowszymi technologiami, uczestnictwo w ciekawych projektach, wyjazdy zagraniczne, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne czy certyfikacje. Dodatkowym plusem może być możliwość wyboru formy współpracy oraz opcja pracy zdalnej. W przypadku pracy “utrzymaniowej” warto proponować Kandydatom dodatkowe benefity lub wyższe wynagrodzenie.
6Dlaczego nie mogę znaleźć kandydata pasującego do moich oczekiwań?
Jeśli poszukiwania idealnego kandydata nie przynoszą efektu, warto przeprowadzić badanie rynku sprawdzając m.in. czy wymagane technologie są trudne, ilu jest takich specjalistów na rynku i jakie są ich oczekiwania. Ważnym elementem są informacje zwrotne od kandydatów, którzy mieli szansę zapoznać się z ofertą. Warto zachować elastyczność przy doborze kandydatów i rozważyć każdą aplikację indywidualnie. Nie każdy kandydat niespełniający w 100% wymagań powinien zostać odrzucony.