Zespół nr. 3 - Developerzy

Warszawa, 9 osób

Wiodące technologie i narzędzia: XHTML/HTML5, CSS 2.1/3, JavaScript (ES2015), PHP, SQL, AngularJS, HighCharts, Lodash, Sass, LESS, jQuery

120 - 160zł/h netto + VAT (w zależności od projektu)
Stacjonarny lub zdalny przy miesięcznych cyklach rozliczeniowych (Time&Material). Są elastyczni jeśli chodzi o formę współpracy, może to być stała współpraca na zasadach podobnych do umowy o pracę, praca na czas określony lub praca na czas projektu.

Co ich wyróżnia?

 • Doświadczenie
  Mają doświadczenie w realizacji dużych systemów biznesowych dla korporacji ale też bardzo innowacyjnych aplikacji webowych dla startupów. Osoby, które są aktualnie członkami zespołu przeszły trudny etap rekrutacji. Poza standardowymi testami wiedzy, weryfikują umiejętności i efektywność podczas pracy projektowej na projektach wewnętrznych. W przypadku zatrudnienia pojedynczego członka zespołu oferują jedynie CV osób, które pracują co najmniej pół roku w zespole, są efektywne a ich wiedza została zweryfikowana.
 • Realizowali projekty u różnych Klientów, przez co mają duże doświadczenie w używaniu różnych narzędzi do zarządzania zespołem/czasem/zadaniami/kodem. Potrafą szybko zaadaptować się do środowiska pracy.
 • Rozwój
  Inwestują w rozwój zespołu, bierą udział w konferencjach oraz organizują wewnętrzne szkolenia. Pomimo pracy w różnych projektach, u różnych Klientów, cyklicznie spotykają się i wymieniają wiedzą.
 • Wzorce
  Jako zespół wypracowali spójny zbiór reguł, zasad i wzorców projektowych, który stosują podczas codziennej pracy. Pozwala im to łatwo rozmawiać o realizacji zadań ('mówią wspólnym językiem') co przyspiesza pracę. Spójne zasady kodowania pozwalają też łatwiej skalować zespół pracujący u Klienta (wszyscy członkowie wiedzą, czego mogą się spodziewać w kodzie)
 • Wspólne komponenty
  Przez ponad 600 godzin pracowali wewnętrznie nad biblioteką komponentów frontendowych, których używają w projektach u Klientów. Jest to zbiór najczęściej występujących modułów i kontrolek webowych, które stworzyli od zera lub w oparciu o rozwiązania Open Source. Starają się, jeśli nie ma ograniczeń technicznych, używać ich przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań, aby przyspieszyć realizację zadań.
 • Opieka
  Konsultują się między sobą w przypadku problemów technicznych, merytorycznych np. w przypadku decyzji architektonicznych dla dużych projektów. W zespole jest kilka osób z doświadczeniem powyżej 8 lat.

Dodatkowe informacje

Zespół, który współpracuje z różnymi Klientami, zazwyczaj realizującymi część backendową projektu. Mają duże doświadczenie w realizacji projektów trudnych technologicznie, dla małych firm jak i korporacji. Team składa się z bardzo dobrych, a zwłaszcza efektywnych programistów. Mają wypracowane zasady i wzorce programowania, wymieniają się wiedzą, uczestniczą w konferencjach - także jako prelegenci.

Projekty, które były realizowane jako zespół - zespół był odpowiedzialny za implementację całej warstwy frontend, tylko w jednym projekcie współpracowali z zespołem User Experience Klienta):

Duże projekty (powyżej 300 dni roboczych na samą warstwę frontend)
NSP – system ewidencyjny i rozliczeń prowizji dla dużego banku zagranicznego
CRM – system obsługi Klienta w kanałach CC i POS dla Klienta telekomunikacyjnego
CRM – system obsługi Klienta w kanałach CC i POS dla Klienta telekomunikacyjnego (inny Klient, tutaj współpracowali z zespołem UX Klienta)
+ KPI - moduł CRM służący do kolekcjonowania, analizy, wizualizacji wskaźników KPI
+ SME - moduł CRM do przygotowywania ofert sprzedażowych
– portal dealerski dla klienta telekomunikacyjnego eProcurement - platforma obsługi zamówień dla klienta telekomunikacyjnego

Inne projekty (50 - 300 dni roboczych w warstwie frontend)
- system służący do zarządzania ramówką, zintegrowany z dystrybutorami ramówek i systemami dekoderowymi dla klienta z branży media
- system czasu rzeczywistego prezentujący wykresy EKG pacjentów szpitala
- system M2M służący do zdalnego odczytu liczników wody
- system wspomagania centrum zarządzania kryzysowego
- moduł systemu HIS do obsługi procesu planowania zabiegów operacyjnych
- platforma M2M służąca do monitorowania wielu urządzeń alarmowych

Sposób rozliczenia
Są elastyczni i mogą dopasować się do wymagań Klienta. W tym momencie większość prac rozliczana jest w modelu T&M godzinowo, przy założeniu, że Klient zamawia średnio 160h prac miesięcznie. Praca w biurze, w biurze Klienta w Warszawie lub 'nearshoringowo' z uwzględnieniem podróży do Klienta na określony czas.